Тел.: 098 8756411

Бахов Іван Степанович

Віце-президент Міжнародної академії Інноваційних технологій

Посада: Директор Центру перекладу та вивчення мов, Міжрегіональна Академія управління персоналом. Завідувач кафедри іноземних мов Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса.

Звання, вчені ступені, нагороди: доктор педагогічних наук, прорфесор. Доктор наук у галузі освіти, Міжнародний Відкритий Університет, Австрія; почесний професор Міжнародної Кадрової Академії; член-кореспондент Міжнародної Академії Наук педагогічної освіти (МАНПО).

Переможець у номінації «Кращій посібник у галузі філології» МАУП 2009/2010 н. р.

 

Наукові праці та публікації: автор понад 100 наукових праць, в тому числі:

– монографії:

 • Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії. (2016);
 • Наукові інновації у світлі глобалізації (співавтор), 2015;
 • Innovations in education: (співавтор) Vienna, Austria (2014);
 • Формування професійної міжкультурної комунікації у майбутніх перекладачів (2014);
 • Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців (2013);

 

Навчальні підручники та посібники:

 • Stylistic semantics in translation (Гриф МОН України) 2012;
 • English for your career (Гриф МОН України) 2009;
 • English for post-graduate students (Гриф МОН України) 2008;
 • English Grammar Practice (Гриф МОН України) 2007;
 • Keep up your English” Focus on reading and speaking (Гриф МОН України) 2005;
 • деловой английский язык. Практикум (2003).

 

Наукові публікації у журналах включених до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.

 • Multicultural education of the U.S. in fundamental legislative acts. World Applied Sciences Journal, 2013;
 • Government Multicultural Policy in Canada in the Period of 1970-2000-s. Middle-East Journal of Scientific Research, 2013;
 • Dialogue of Cultures in Multicultural Education. World Applied Sciences Journal, 2014;
 • Historical dimension to the formation of multicultural education of Canada. Pedagogy 2015;
 • The use of media educational technologies in formation of multicultural competence of future translators. Ukrainian experience. International Review of Management and Marketing (2015);
 • The Ideological Foundations of Monolingualism in US Language Policy. Educational Researcher. November 2016.

 

Наукові публікації закордоном – у Монреалі, Гамільтоні, Вествуді (Канада), Нью-Йорку, Лондоні, Австрії, Німеччині, Дубаї, Перемишлі (Польща), Москві, та у фахових журналах України.

 

Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, полікультурна освіта, психолінгвістика, адміністративний менеджмент, політологія.