Тел.: 098 8756411

РИЖИКОВ ВАДИМ СТЕПАНОВИЧ

(23 березня 1966 року)

Президент Міжнародної академії Інноваційних технологій

доктор педагогічних наук 13.00.04 - спеціальність «Теорія і методика професійної освіти» Тема дисертації «Теоретичні та методологічні основи конструювання цільових моделей професійної підготовки майбутніх юристів» Диплом ДД№002453 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2013 року

професор кафедри міжнародних економічних відносин, Атестат професора 12ПР № 010859 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 року. replicas relojes

Автор більше 110 наукових праць. Сфера наукових інтересів: юридична педагогіка, теоретична та прикладна економіка, міжнародні економічні відносини.

Наукова школа – підготував чотирьох кандидатів наук replique montre

 

Публікації 

СПИСОК наукових та навчально-методичних праць

ZESZYTY NAUKOWE

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ МОДЕЛЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ