Члени-кореспонденти

Чеботарьов Сергій Сергійович

Провідний спеціаліст наукового вісника «Науково-дослідний центр інноваційних технологій» (Україна). Вчена ступінь: Dr.h.c., кандидат юридичних наук (2017). Після закінчення навчання (1999) у Луганському інституті внутрішніх справ, із 1999 по 2004 рік працював на посадах слідчого Долинського та Кіровського відділів УМВС України в Кіровоградській області. З квітня 2004 по жовтень 2007 років займав провідні посади у податковій міліції ДПА в Кіровоградській області, а згодом  очолив слідче відділення податкової міліції міста Кіровограда. З жовтня 2007 року по теперішній час працює в органах прокуратури Кіровог-радської області (на різних посадах: від старшого слідчого та слідчого в особливо важливих справах; керівника слідчого відділу прокуратури та  начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області). Старший радник юстиції (полковник).

За сумлінне виконання службових обов’язків, високу про-фесійну майстерність та особисту ініціативу, неодноразово заохочувався керівництвом прокуратури, має різні нагороди інших правоохоронних органів, релігійних та громадських організацій України. Признаний авторитет у своїй справі. Основні напрямки наукової діяльності викладені у працях з теорії та історії дер-жави і права; історії політичних і правових учень, за темою «Гуманізація правового регулювання в Україні». Теоретично обґрунтував психолого-правові конструкції підвищення професійної надійності сучасних спеціалістів у правовому полі України. Додатково відпрацював методологію захисту та збереження здоров’я працівників правоохоронної системи. Автор більш 25 наукових публікацій з питань гуманізації правового регулювання в Україні.

Горбенко Тетяна Сергіївна

Доктор філософії з психології. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка (2013), магістратуру (2014).  Вчена ступінь: Доктор філософії (dr.h.c.) в галузі психології (2017). Станом на 2021 рік працює в системі дошкільних навчальних закладах управління освіти Міської ради м. Кропивницького. Разом із своїм колективом працює над створенням умов для повноцінного і гармонійного розвитку особливостей дошкільника та формування різнобічно розви-неної, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості. В співавторстві написала п’ять науково-пізнавальних книг для молоді та 8 статей.

Власні наукові інтереси направлені на розробку  психолого-педагогічних констант підвищення професійної надійності підготовки сучасних спеціалістів системи дошкільних навчальних закладах за  4-блоковою  моделлю, яка  складає-ться: з фізичного здоров'я, моральної стабільності, інтелектуа-льної підготовки й закріплення професійних якостей.
Карпов Антон Валентинович
Karpov Anton
Смірнов Олексій Олексійович
Smirnov Alexey
Невінчаний Віктор Анатолійович
Nevinchanyy Viktor Anatolievich
Безсмолий Євгеній Борисович
Bezsmolyi Yevhenii Borysovych
Потапчук Павло Володимирович
Potaptshyk Pavel
Бахов Іван Степанович
Bakhov Ivan Stepanovich