Шестопалова Ірина Олександрівна

Академік Міжнародної академії Інноваційних технологій

Шестопалова Ірина Олександрівна – завідувач кафедри іноземних мов КНУБА, кандидат педагогічних наук, доцент.

Дослідження в галузі методики викладання іноземних мов.  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми «Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищій школі Великої Британії». Наукові інтереси – психолінгвістика; когнітивна психологія; управління і менеджмент освіти; дидактика.