Колісник Олег Леонідович

Академік Міжнародної академії Інноваційних технологій

Звання, вчені ступені, нагороди: кандидат психологічних наук (19.00.09-психологія діяльності в особливих умовах), доцент.

Наукові праці та публікації: автор та співавтор понад 55 наукових праць, учасник та доповідач Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, співвиконавець 5 науково-дослідних робіт.
Наукові інтереси: психологія діяльності в особливих умовах; ПТСР; психодинамічна психотерапія у роботі з підлітками; індивідуальна,групова та сімейна психотерапія; інтереси особливостей розвитку особистості в сучасних умовах.