Смірнов Олексій Олексійович

Академік Міжнародної академії Інноваційних технологій

 

Звання, вчені ступені, нагороди: кандидат економічних наук, Phd  доктор філософії,  віце-президент Українського інституту корекційної та реабілітаційної валеології.

 

Навчається в докторантурі Класичного приватного університету, за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Наукові праці та публікації: автор 46 наукових праць, в тому числі:

– монографії:

Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теорія і практика регулювання. (2008)

Трудовий потенціал Кіровоградської області: стан та перспективи розвитку (2008)

Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія (2014)

 

-  посібник:

Основи підприємництва: практичні завдання (2012)

 

-  науково-дослідна робота:

Механізм ефективного використання та розвитку трудового потенціалу регіону (2002–2004)

Стимулювання продуктивності праці в умовах формування конкурентного середовища (2003–2004)

Забезпечення конкурентоспроможності робочої сили Кіровоградської області (2004–2005)

Основні напрями вдосконалення соціальної політики на регіональному ринку праці (2003–2007)

 

Наукові інтереси: стратегічні засади розвитку промислових підприємств України, трансформаційні засади і механізм модернізації національної економіки, державне регулювання економіки.